Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Rok szkolny 2017/2018

Letni Uniwersytet Nauczycieli Humanistów - 25,26.06.2018r.

Akademia Dyrektora - 6.03.2018r.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami w szkole ogólnodostępnej - materiały pokonferencyjne - 28.02.2018r.

Efektywna terapia szansą dla dziecka - z diagnozą autyzmu / zespołu aspergera - 10.01.2018r.

Odpowiedzialne korzystanie z mediów cyfrowych - 07.12.2017r.

Akademia Dyrektora (statuty) - 4.10.2017r.

Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków 2017 – „Indywidualizacja w procesie nauczania języków obcych” - 18.09.2017r.

Rok szkolny 2016/2017

Reforma oświaty - cykl konferencji kwiecień - czerwiec 2017

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły a wychowanie ku wartościom - 07.06.2017r. (materiały do pobrania)

Fonoholizm - 05.06.2017 (materiały do pobrania)

Finał Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego TEDDY - 28.04.2017r.

Konferencja dla dyrektorów szkół kształcenia ogólnego - 10.04.2017r. (materiały do pobrania)

Akademia Dyrektora - 5.04.2017r.

Akademia Dyrektora - 17.03.2017r.

Kampania na rzecz matematyki - 9.02.2017 r.

Akademia Dyrektora - 2.12.2016 r.

Efektywna terapia szansą dla dziecka z diagnozą autyzmu / zespołu aspergera, czyli od diagnozy do edukacji i terapii - dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkou i  w szkole - 24.11.2016 r.

Akademia Dyrektora - 7.10.2016 r.

Jak uczyć czytania, pisania i matematyki według zasad glottodydaktyki - 30.09.2016 r.

Podejście innowacyjne w nauczaniu języków obcych-konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków 2016 - 21.09.2016 r.

 

Rok szkolny 2015/2016

"V Letni Uniwersytet Nauczycieli Humanistów" - 27 - 29.06.2016

"Między wolnością a uzależnieniem"

Pokaz filmu "Gry uliczne" oraz spotkanie z aktorami - 03.06.2016

"Neuroedukacja - moda czy nowe możliwości" - 13.05.2016

„Wychowanie w erze cyfrowej – pomiędzy zagrożeniami a szansami” - 09.05.2016

"Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski" - 21.04.2016

"Ziemia na rozdrożu" - 18.04.2016

Akademia Dyrektora - Jan Fazlagić - 06.04.2016 - materiały pokonferencyjne

"Edukacja Prawna w szkole" - 05.04.2016

"Empiryczne poznanie świata przyrody" - 04.04.2016

Akademia Dyrektora - Ewa Weber - 24.02.2016 - materiały pokonferencyjne

Podstawowe zasady żywienia i odnowy biologicznej dzieci i młodzieży z uwzględnieniem osób uprawiających sport - 24.02.2016

Akademia Dyrektora - Leszek Zaleśny - 20.11.2015 - materiały pokonferencyjne

„Profilaktyka Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach programu B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego” - 23.09.2015

 

Archiwum:

(2014/2015 i starsze)

Letni Uniwersytet Nauczycieli Humanistów - 29.06.2015 - 1.07.2015

Podsumowanie konkursu "Nasza Mała Ojczyzna - Pionki i powiat radomski" - 18.06.2015

"Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych" - 20.05.2015

 "Filmoteka szkolna. Film jako narzędzie edukacji" - 28.04.2015

"Dziedzictwo kulturowe regionu w edukacji" - 16.04.2015

"Istota uczenia się" - 26.02.2015

"Akademia Dyrektora Szkoły" - 6.02.2015

"Radomskie Forum Dyrektorów" - 3.12.2014

"Szkoła z przyszłością" - 16.12.2014

"Wokół Naszego Elementarza" - 7.10.2014

"Akademia Dyrektora Szkoły" - 22.10.2014

"Edukacja żywieniowa elementem edukacji zdrowotnej w szkole" - 21.10.2014

Konferencje „TRANSPLANTACJE- DAR ŻYCIA. JESTEM NA TAK” (jesień 2014)

"Istota uczenia się" - 20.11.2014

Konferencja w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku - 3.04.2014

"Letni Uniwersytet Nauczycieli Humanistów" - 30.06.2014 - 2 lipca 2014

"Jak dobrze wspierać samorząd uczniowski" - 13.03.2014

"Bezpiecznie w szkole" - 16.01.2014

"O zmianach w systemie egzaminów zewnętrznych z języków obcych od roku 2015" - 18.12.2013

Nauczyciel XXI wieku

Mazowieckie Talenty Fotoreportaż

Aktywność fizyczna a zdrowie i rozwój człowieka

Edukacja w XXI wieku

Jak płonąć żeby się nie wypalić? Rzecz o stresie i wypaleniu w zawodzie nauczyciela

MATEMATYCZNA TWÓRCZOŚĆ W MSCDN - Fotoreportaż z realizacji projektu Mazowieckie Talenty w MSCDN Wydział w Radomiu

Między przedszkolem a szkołą

„W przededniu reformy... – zmiany w przepisach prawa  związku z wejściem nowej podstawy programowej”

"Finał konkursu języka angielskiego TEDDY"

"Forum Twórczych Nauczycieli Matematyki"

"Od prawa oświatowego do nowoczesnej edukacji"

„Proces dydaktyczny i ocenianie (zewnętrzne i wewnętrzne) w świetle nowej podstawy programowej z języka polskiego”

"Kreatywna edukacja czy wypalenie zawodowe" - 26.02.2010

"Edukacja zdrowotna w szkole" - 18.03.2010

"Mroczna strona sieci" - 23.03.2010

"Droga dziecka do sukcesu" - 15.04.2010

"Wespół w zespół - czyli zróbmy to razem" - 23.10.2010

"Transplantacja - jestem na TAK!" - 9.02.2011

"Dyrektor, nauczyciel, rodzic- obszary współpracy a przyszłość dziecka" - 29.03.2011

"Matura z polskiego - stan aktualny i perspektywy" - 12.09.2011

"Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego - IV etap edukacyjny" - 5.10.2011

"Przyrodnicze wyzwania dla gimnazjum z pasją" - 9.11.2011

"Systemowe zmiany w kształceniu zawodowym" - 23.11.2011

"Nauczyciel przyrody wobec nowej podstawy programowej" - 29.02.2012

"Transplantacja - jestem na TAK! 2012" - 8.03.2012

"Edukacja żywieniowa elementem edukacji zdrowotnej w szkole" - 28.03.2012

"Indywidualizacja we wczesnej edukacji dziecka a system nauczania wg planu daltońskiego" - 23.04.2012

"Wychowanie bez porażek" -  5.06.2012

"Letni Uniwersytet Nauczycieli Humanistów" 1-3 lipca 2012

"Dziecięcy świat wartości - bezpieczeństwo emocjonalne i społeczne małego dziecka" - 3.10.2012

"Procesowe wspomaganie szkół i placówek" - 6.03.2013

„Transplantacje- dar życia. Jestem na Tak " – 6.06.2013

"Letni Uniwersytet Nauczycieli Humanistów" - 1 - 3.07.2013