Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Reforma - fotoreportaż

Reforma Edukacji

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele!

Od 1 września według nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I, IV, i VII szkoły podstawowej. Preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego podkreśla, że kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.

Chcąc wesprzeć nauczycieli w realizacji nowych zadań na konferencjach, przeprowadzonych w okresie kwiecień – czerwiec 2017 r., przedstawiliśmy główne założenia reformy edukacji zawarte w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59 ) oraz informacje o zmianach programowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ,….(Dz. U. z 2017 poz.356)

W 65 konferencjach wzięło udział około 4460 nauczycieli różnych przedmiotów oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Wychodząc naprzeciw naszym uczestnikom, szkolenia odbywały się nie tylko w MSCDN Wydział w Radomiu ale też w różnych miejscowościach z obszaru naszego działania. Bardzo dziękujemy przedstawicielom JST z Grójca, Przysuchy, Szydłowca, Lipska, Zwolenia, Kozienic i Białobrzegów oraz Dyrektorom szkół za udostępnienie pomieszczeń , gościnność i współpracę w organizacji szkoleń.

Kierownicy niektórych konferencji ubogacili programy zajęć zapraszając z wykładem ekspertów zewnętrznych. I tak uczestnicy mieli okazję wysłuchać :

1. dr Wiolettę Kozak – podstawa programowa z języka polskiego

2. dr Wiesława Poleszaka - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

4. mgr Lidię Celej – szkolnictwo specjalne

5. mgr Włodzimierza Chybowskiego – podstawa programowa z historii i WOS

6. mgr Michała Alzaka – podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej nt.   Edukacja muzealna w Muzeum Wsi radomskiej „Codzienna niezwykłość”.

Zmiany w podstawie programowej prezentowali na konferencjach nauczyciele doradcy metodyczni ;

edukacji przyrodniczej: Jolanta Kubik, Wojciech Krycko, Anna Janowska , Agnieszka Szczerska, Teresa Grzybowska

edukacji polonistycznej: Leokadia Cieślik, Krzysztof Smietanka, Izabela Warchoł

edukacja matematyczna: Bożena Bednarczyk

z historii i WOS: Zbigniew Tomczyk, Cezary Imański

z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej: Alicja Kajdan, Teresa Gałek, Aneta Pytoń - Grabda, Małgorzata Ciechanowska

z muzyki: mgr Katarzyna Ziomek(RODON)

z plastyki mgr Anna Różycką

Dla wszystkich zainteresowanych, którzy nie zapoznali się z założeniami zmiany zorganizujemy jeszcze cykl konferencji we wrześniu .

Dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów zaproponujemy bezpłatne warsztaty metodyczne, seminaria i kursy doskonalące wspierające codzienną pracę nauczyciela w oparciu o nową podstawą programową. Zapraszamy również nauczycieli szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa zawodowego do korzystania z naszej oferty. Kalendarz szkoleń oraz możliwość zapisów znajdziecie Państwo na naszej stronie www.radom.mscdn.pl

Zachęcamy do pobrania materiałów przygotowanych przez ORE, prezentowanych na naszych spotkaniach:

• MUZYKA, PLASTYKA, TECHNIKA
• JĘZYK OBCY, JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ
• HISTORIA, WOS, GEOGRAFIA
• ORE REFORMA EDUKACJI 2017. PREZENTACJA OGÓLNA. Stan prawny na 01.06.2017.pdf
• KSZTAŁCENIE SPECJALNE
• KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
• EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ETYKA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, WYCHOWANIE FIZYCZNE
• MATEMATYKA, INFORMATYKA
• JĘZYK POLSKI
• PRZYRODA, BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA
• WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
• ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.pdf

Galeria zdjęć poniżej - patrz dokumentacja fotograficzna.

 


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego
Program B&N
KANGUR MATEMATYCZNY
Przeglądarka nie obsługuje znacznika "embed", animacja Flash nie zostanie wyświetlona!