Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Promujemy czytanie z egzotyką w tle

Promujemy czytanie z egzotyką w tle

1124 uczniów, 119 nauczycieli, 521 rodziców z 4 gimnazjów i 7 szkół podstawowych powiatu radomskiego zakończyło barwną konferencją, realizowany od września 2016 do maja 2017 roku, projekt: Promujemy czytanie.

W słomianych spódniczkach, z czarnymi puklami na głowie i skórą zabarwioną na hebanowy brąz - tak bohaterowie spotkania, czyli uczniowie uczestniczący w projekcie, zaprezentowali efekty swoich całorocznych działań. Afrykańskie klimaty "na deskach" sali radomskiego Wydziału MSCDN pojawiły się w związku z inscenizowanym fragmentem powieści "W pustyni i w puszczy". Młodzi aktorzy, podobnie jak ich koledzy, przez dziewięć miesięcy solidnie realizowali założone cele - rozwijanie kompetencji i nawyków czytelniczych oraz promowanie i upowszechnianie czytelnictwa, a występy były ukoronowaniem i zwieńczeniem wszystkich zaplanowanych działań.

Zadania projektowe wpisały się w wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Służyły wspomaganiu rozwoju szkół, realizowanemu przez uprawnione do tego podmioty – placówkę doskonalenia nauczycieli (MSCDN Wydział w Radomiu – Lider) oraz bibliotekę pedagogiczną (Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu – Partner). Angażowały też rodziców – naturalnych partnerów i sojuszników szkoły.

Poprzedzone diagnozą stanu czytelnictwa i badaniem potrzeb w tym zakresie (1617 respondentów: 897 uczniów, 107 nauczycieli, 613 rodziców), działania obejmowały cztery komponenty: edukację czytelniczą nauczycieli, zajęcia z uczniami, sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz Szkolne Centra Czytelnictwa.

Uczniowie na godzinach wychowawczych (cykl 4 lekcji ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji czytelniczych z wykorzystaniem narzędzi TIK) doświadczali, między innymi, metody dialogu
z bohaterem, gawędy o książce, tworzenia hipertekstu. Czytali i próbowali pisać książki, wykorzystując narzędzia sieciowe, poznawali wpływ czytania na pracę mózgu. Na zajęciach korzystali ze scenariuszy opracowanych przez nauczycieli podczas 15 – godzinnego szkolenia: Rozwijanie kompetencji czytelniczych w procesie samodzielnego uczenia się.

Z kolei w Szkolnych Centrach Czytelnictwa uczniowie zrealizowali projekt czytelniczy: Spotkanie
z Sienkiewiczem
oraz trzy działania: Konkurs pięknego czytania, Booktalking i Oceń książkę.
W przedsięwzięcia te włączeni byli rodzice oraz lokalne biblioteki.

Istotne wsparcie dla projektu stanowiły sieci współpracy i samokształcenia, w których 43 nauczycieli, tworzących Szkolne Zespoły Projektowe, wymieniało doświadczenia oraz dobre praktyki tworzenia nowych rozwiązań na rzecz rozwijania kompetencji i nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Projekt Promujemy czytanie zrealizowały następujące szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni Letnisko, Publiczna Szkoła Podstawowa w Myśliszewicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wacynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie, Publiczne Gimnazjum w Jedlni Letnisko, Publiczne Gimnazjum w Myśliszewicach, Publiczne Gimnazjum w Natolinie, Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie.

Pragniemy podziękować władzom samorządowym gmin: Jedlnia Letnisko i Zakrzew oraz dyrektorom szkół uczestniczących w Projekcie za współpracę i zaangażowanie w realizację działań.