Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

Daj sobie szansę – zostań Stypendystą!

Szanowni  Państwo,

Dostrzegając potrzebę wspierania uzdolnionych uczniów mazowieckich szkół oraz kontynuację programów stypendialnych w nowej perspektywie unijnej Samorząd Województwa Mazowieckiego wdrożył działania umożliwiające udzielenie pomocy stypendialnej. Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna działania odnośnie projektów stypendialnych adresowanych do uczniów z wysokimi wynikami/osiągnięciami edukacyjnymi w zakresie przedmiotów ogólnych.

Na rok szkolny 2015/2016 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował I edycję projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Celem powyższego projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.

Szczegółowe zasady i procedurę przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016, który wraz z pozostałymi wzorami dokumentów będzie zamieszczony na stronie internetowej
www.mazovia.pl, zakładka Edukacja i sport, odnośnik: stypendia dla uczniów oraz na stronie internetowej www.stypendia.oeiizk.waw.pl. 

W załączeniu przekazuję materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatu i ulotki.

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału ds. Programów Stypendialnych Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, pod numerami telefonów:

(22) 59 79 449

(22) 59 79 442

(22) 59 79 435

(22) 59 79 429

(22) 59 79 418

(22) 59 79 413

Nabór do projektu rozpocznie się w dniu następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów. Termin naboru zostanie podany przez Departament na stronie internetowej (orientacyjny termin naboru – przyszły tydzień).

Z uwagi na fakt, iż rok szkolny trwa, terminy naboru będą krótkie. Jednocześnie kryteria jakie uczeń musi spełniać są tylko naukowe, w związku z czym nie ma konieczności przekładania dodatkowych dokumentów (np. dochodowych) a tym samym wydłużania procedury naboru.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej i kontaktu z pracownikami Wydziału ds. Programów Stypendialnych.

 

Załączniki:

Plakat promujący projekt

Ulotka informacyjna projektu

Zofia Dembska

          /-/

Zastępca Dyrektora Departamentu

Edukacji Publicznej i Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa    
Mazowieckiego w Warszawie